Bedrijfsmatige verzekeringen

Als ondernemer heeft u vaak veel geïnvesteerd in uw bedrijf, zowel financieel als emotioneel. U probeert uw zaken zo goed mogelijk te doen, winst te generen, klanten tevreden te houden, uw personeel te motiveren, enzovoort. Helaas loopt een bedrijf heel wat risico’s: Afnemers die niet betalen, leveranciers die niet of te laat leveren, brand, storm, inbraak, ongevallen, aansprakelijkheid enzovoort. Risico’s brengen de continuïteit van een onderneming in gevaar. In het ergste geval kan de onderneming verlies gaan draaien of zelfs ophouden met bestaan.

Een van uw taken als ondernemer, naast de dingen die hierboven al zijn genoemd, is om risico’s te onderkennen, te beheersen en waar nodig en waar mogelijk over te dragen.

Als tussenpersoon kunnen wij daarin een actieve rol spelen, door samen met u te kijken naar de risico’s die u loopt en een oplossing te vinden om de negatieve gevolgen van belangrijke risico’s te verminderen. Dit kan zijn door middel van een verzekering, maar eventueel ook op een ander vlak. Wij adviseren u daarom graag zo breed mogelijk.

Verder kunnen wij u ook van dienst zijn met informatie over de risico’s die u zelf als persoon loopt en regelingen voor uw werknemers (employee benefits).