Levensverzekeringen

Uitvaartverzekering/Begrafenisverzekering

De begrafenisverzekering heeft twee hoofdvormen. In het ene geval kiest u voor een verzekering die bij overlijden geld uitkeert, in het andere geval voor een polis die de begrafenis of crematie regelt. Als de verzekeringsmaatschappij de uitvaart regelt, wordt gesproken over een verzekering in natura. Ook alle bijkomende kosten, zoals opbaren, vervoer, rouwkaarten en dergelijke kunnen via een naturaverzekering worden geregeld. Bij een verzekering die geld uitkeert na overlijden, wordt alleen het verzekerde kapitaal ter beschikking gesteld. De uitkering van dit kapitaal staat los van de werkelijke kosten van de uitvaart, terwijl de nabestaanden alles zelf moeten regelen.

Beleggingsverzekering

Beleggen is een nogal veelomvattend begrip. Veel mensen zijn het voorbije decennia overgestapt van sparen naar beleggen, veelal gelokt door aantrekkelijke rendementen die werden behaald op aandelen of beleggingsfondsen. Intussen is echter ook duidelijk geworden dat effecten niet alleen zaligmakend zijn. Een andere mogelijkheid is beleggen in beleggingsfondsen. Hierbij levert bijvoorbeeld een verzekeraar de expertise en de beleggingsbeslissingen voor u. Met een relatief bescheiden bedrag kunt u participeren in meerdere aandelen en daarmee het risico spreiden. De behaalde winst wordt aan u uitgekeerd in de vorm van dividend en rente. Net als gewone aandelen kan ook de waarde van een beleggingsfonds stijgen.

Garantiekapitaalverzekering

Met een belegging loopt u bepaalde risico’s. U kunt immers, hoewel niemand dat nastreeft, ook een negatief rendement behalen. Het is belangrijk om van tevoren te bepalen wat voor risico’s u daarmee loopt. Kunt u het zich wel veroorloven uw inleg of een deel daarvan te verliezen? Deze onzekerheden bemoeilijken het maken van een persoonlijk financieel plan. Om onzekerheden uit te bannen, kunt u een kapitaalverzekering met een gegarandeerde uitkering afsluiten. U weet dan precies welk kapitaal u na een bepaalde periode in handen krijgt. De verzekeraar draait in een dergelijk geval op voor de kosten indien het rendement onverhoopt tegenvalt. Hiervoor betaalt u wel een prijs, de kosten drukken immers op de opbrengst. Bovendien belegt de verzekeraar in vastrentende waarden als deposito’s en staatsobligaties, die door de bank genomen iets minder rendement opleveren.

Studieverzekering

De studieverzekering is een kapitaalverzekering met het doel geld te sparen voor bekostiging van de latere studieperiode van een kind. Deze verzekering kan eventueel op naam van het kind worden gezet.

Risicoverzekering

Een risicoverzekering is een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans variƫrend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen. Deze verzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om er voor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten