Particuliere verzekeringen

Om uw verzekeringsportefeuille zo overzichtelijk mogelijk te houden, bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van een pakket verzekering. Dit biedt u namelijk vele voordelen zoals:

– extra premiekorting op al uw verzekeringen
– maandelijkse betaling (kosteloos)
– overzichtelijke pakketpolis
– geen polis kosten

Autoverzekering

U bent als automobilist verplicht tot het minimaal afsluiten van een WA-(wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) verzekering. Deze mag u naar eigen visie aanpassen, door bijvoorbeeld het afsluiten van een volledig-casco- of een beperkt-cascoverzekering. De volledig-casco-verzekering vergoedt alle geleden schade aan uw auto en is dus bij uitstek geschikt voor nieuw aangeschafte auto’s. De WA-verzekering vergoedt alleen schade die door uw schuld is ontstaan voor medeweggebruikers.

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Wanneer derden schade lijden door uw toedoen, kan het zijn dat u de geleden schade moet vergoeden. Soms kan dat fors in de papieren lopen, vandaar dat het altijd verstandig is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren af te sluiten. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u als particulier, dus niet tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden, veroorzaakt. Een dergelijke verzekeringen is bittere noodzaak. Schade kan namelijk bestaan uit smartengeld, ziektekosten, inkomstenderving et cetera. Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek in 1992 kunt u als particulier sneller aansprakelijk worden gesteld.

Inboedelverzekering

Inboedelverzekeringen vergoeden schade aan uw inboedel die wordt veroorzaakt door brand, storm, water, diefstal of andere van buiten afkomstige onheilen. De meeste inboedelverzekeringen vergoeden de nieuwwaarde van uw beschadigde inboedel. U moet die waarde echter vooraf goed inschatten. Gaat u uit van een te lage waarde, dan bent u namelijk onderverzekerd waardoor u bij schade niet alles vergoed krijgt. Gaat u uit van een te hoge waarde dan betaald u teveel premie, reden genoeg om u door BBM assurantiën te laten informeren.

Kostbaarhedenverzekering

Wanneer u in het bezit bent van kostbaarheden in de vorm van bijvoorbeeld antiek, schilderijen of sieraden, dan kunt u daarvoor een kostbaarhedenverzekering afsluiten. Schade aan uw kostbaarheden wordt dan in principe, ongeacht de oorzaak, vergoed. De kostbaarhedenverzekering is sinds het moment waarop beperkingen werden ingevoerd op de inboedelverzekering belangrijker geworden. De gebruikelijke inboedelverzekering biedt namelijk slechts een beperkte dekking. Het is sterk afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of een kostbaarhedenverzekering nodig is.

Opstalverzekering

Uw eigen huis moet u tegen alle mogelijke schades verzekeren om dit bezit veilig te stellen. Met een opstalverzekering bent u gedekt tegen brand, stormschade, inbraakschade en andere van buiten komende onheilen. Ook bijbehorende schuur en garage zijn verzekerd, net als tuinhekken- en muren, de cv-installatie, leidingen, vaste parketvloeren of keukens.

Rechtsbijstandverzekering

Een advocaat, die in een aantal gevallen verplicht wordt gesteld, is duur. Daarom is een gang naar de rechter over het algemeen een kostbare aangelegenheid. Valt uw inkomen beneden een bepaalde grens, dan kunt u echter beroep doen op een van overheidswege gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw draagkracht. Verdient u echter meer dan de vastgestelde limiet, dan moet u zelf eventuele rechtsbijstand inhuren. Juristen in dienst van de verzekeraar gaan dan voor u aan de slag en onderhandelen met de tegenpartij om tot een oplossing bij een eventueel geschil te komen. Mede door hun optreden loopt een geschil meestal niet uit tot een proces.

Caravan, Pleziervaartuig, Motor, Ongevallen, Reisverzekeringen etc.

Voor al deze verzekeringen geldt: hoe meer verzekeringen in een pakket des te hoger is uw korting!