Waarborgen en Keurmerken

De laatste jaren is de verbetering van de kwaliteit van het financieel advies aan de consument een onderwerp van vele discussies. De nieuwe generatie assurantietussenpersonen moet sinds 1 januari 2006 een bemiddelingsvergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten.

Onderdeel van het verkrijgen van deze vergunning is ondermeer een betrouwbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt door de AFM getoetst of de feitelijk leidinggevende in het verleden betrokken is geweest bij faillissementen, financiële delicten of andere delicten waardoor de betrouwbaarheid van de leidinggevende ter discussie kan komen te staan.

Voor meer informatie over de verschillende waarborgen & keurmerken verwijzen wij u naar de betreffende pagina’s in het submenu.